מכינה קדם צבאית נחשון

אודות נחשון

נחשון, המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית, קמה ב-1997 על מנת להביא לשינוי בחברה על ידי טיפוח מנהיגות חברתית-ערכית בקרב בוגרות ובוגרי י"ב מכל שכבות האוכלוסיה ומגזריה. נחשון היא המכינה הקדם צבאית הכללית הראשונה בישראל, ולאחריה התפשטה תופעה זו, לצד המכינות הדתיות הוותיקיות. נחשון מוכרת ונתמכת על ידי משרד החינוך ומשרד הביטחון וזוכה גם לתמיכתם של קרנות ותורמים פרטיים.

 

מדי שנה בספטמבר, מגיעים לנחשון כמה עשרות צעירים וצעירות בעלי מודעות חברתית, הרואים עצמם מחויבים ומסוגלים לשפר את מצב החברה הישראלית בתחומים שונים ומגוונים. בני נוער אלה לוקחים פסק זמן ומקדישים עשרה חודשים לפני השירות הצבאי להיכרות עם עצמם, עם הארץ ועם החברה הישראלית כולה.


בתקופתם בנחשון רוכשים החניכים מיומנויות, כלים ונכונות להנהיג. פיתוח המנהיגות תורם, בין היתר, גם לכינונם כאזרחים אחראיים, מעורבים, אכפתיים ומחויבים לקידומה של החברה הישראלית על כל מרכיביה.

 

 

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org