מכינה קדם צבאית נחשון

דבר הנהלת המכינה

נחשון, החלוצה שבמדרשות למנהיגות חברתית, יצרה סוג חדש של מנהיגות צעירה בחברה הישראלית. בוגריה, בנות ובנים, חילוניים ודתיים, המגיעים מהשכבות והמגזרים השונים בחברה הישראלית, יוצאים מהתהליך החינוכי כשהם חדורי שליחות וערכים ותופסים עמדות השפעה בחברה, איש איש על פי נטיות ליבו. בתפקידיהם השונים, כמו ניהול בתי ספר, הוראה, פיקוד בצה"ל, הדרכה, עשייה פוליטית, איכות סביבה, פעילות רווחה ויצירה אומנותית, בוגרי נחשון פועלים, כל אחת ואחד בדרכם, לשפר את מצב הדברים בסביבתם. הם מביאים לידי ביטוי את הדרך של נחשון, תוך "הגדלת ראש", לקיחת אחריות וגישה ערכית.

 

התהליך החינוכי של נחשון משלב תכנית לימודים רב-תחומית עם עשייה קהילתית, סיורים ומפגשים ברחבי הארץ, הכנה לצה"ל, חיזוק הזהות הישראלית והיהודית והעצמה אישית וקבוצתית. התהליך מלווה בידי צוות גדול ומגוון של מנחים, מדריכים ומרצים קבועים ומזדמנים, ומנוהל על ידי אנשי חינוך אקדמאים ובעלי ניסיון צבאי-פיקודי והדרכתי. הצלחתה של נחשון ניכרת לא רק במאות הבוגרים המלווים את המדרשה גם שנים לאחר יציאתם לדרך, אלא גם בלמעלה מ-15 מדרשות נוספות שקמו בעקבות נחשון ועל בסיס התפיסה החינוכית שלה.

 

נחשון תמשיך גם בעתיד לשאת את דגל החינוך למען אכפתיות, סובלנות, דמוקרטיה ולקיחת אחריות לשיפור פני החברה הישראלית.

 

                  זאב נתיב,                                                                          ד"ר  גלעד אולשטיין,

                מנכ"ל המכינה                                                                          ראש המכינה

                                                  

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org