מכינה קדם צבאית נחשון

לו''ז שבועי מחזור טו'

לוז שבוע 43 - סיום - קיבוץ שובל  לוז שבוע 43 - סיום - קיבוץ שובל
לוז שבוע 42 - הכנות לסיום - מצודת יואב  לוז שבוע 42 - הכנות לסיום - מצודת יואב
לוז שבוע 40+41 - חובק ישראל - קיבוץ שובל  לוז שבוע 40+41 - חובק ישראל - קיבוץ שובל
לוז שבוע 42 - מיוחד+הכנות לסיום - קיבוץ שובל  לוז שבוע 42 - מיוחד+הכנות לסיום - קיבוץ שובל
שבוע 39 - פנים בנושא טאבו - קיבוץ שובל  שבוע 39 - פנים בנושא טאבו - קיבוץ שובל
לוז שבוע 39 - פנים מרצים - מצודת יואב  לוז שבוע 39 - פנים מרצים - מצודת יואב
שבוע 38 - פנים בנושא שמאל והומאניות - קיבוץ שובל  שבוע 38 - פנים בנושא שמאל והומאניות - קיבוץ שובל
שבוע 38 - פנים בנושא דתות ותרבויות - מצודת יואב  שבוע 38 - פנים בנושא דתות ותרבויות - מצודת יואב
שבוע 37 - קמפוס יהודה ושומרון - קיבוץ שובל  שבוע 37 - קמפוס יהודה ושומרון - קיבוץ שובל
שבוע 36 - פנים בנושא שיעורי חניך - קיבוץ שובל  שבוע 36 - פנים בנושא שיעורי חניך - קיבוץ שובל
שבוע 36 - פנים בנושא אומנות - שדרות  שבוע 36 - פנים בנושא אומנות - שדרות
לוז שבוע 35 - נודד גליל - קיבוץ שובל  לוז שבוע 35 - נודד גליל - קיבוץ שובל
לוז שבוע 34 - פנים בנושא תורת המשחקים וקבלת החלטות - קיבוץ שובל  לוז שבוע 34 - פנים בנושא תורת המשחקים וקבלת החלטות - קיבוץ שובל
לוז שבוע 33 - פנים בנושא קולנוע - קיבוץ שובל  לוז שבוע 33 - פנים בנושא קולנוע - קיבוץ שובל
לוז שבוע 33 -פנים בנושא יזמות והמצאות - שדרות  לוז שבוע 33 -פנים בנושא יזמות והמצאות - שדרות
לוז שבוע 33 - פנים בנושא קולנוע - מצודת יואב  לוז שבוע 33 - פנים בנושא קולנוע - מצודת יואב
לוז שבוע 31-קייטנה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 31-קייטנה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 31 - קייטנה - מצודת יואב  לוז שבוע 31 - קייטנה - מצודת יואב
לוז שבוע 30 - שבוע פנים בנושא הכנות לקייטנה  לוז שבוע 30 - שבוע פנים בנושא הכנות לקייטנה
לוז שבוע 28 -הצלת חיים  לוז שבוע 28 -הצלת חיים
לוז שבוע 28 - שבוע אמצע - שדרות  לוז שבוע 28 - שבוע אמצע - שדרות
לוז שבוע 28 - פנים בנושא שמאל - מצודת יואב  לוז שבוע 28 - פנים בנושא שמאל - מצודת יואב
לוז שבוע 27 - פנים בנושא פורים - קיבוץ שוב  לוז שבוע 27 - פנים בנושא פורים - קיבוץ שוב
לוז שבוע 27 - בנושא פורים - מצודת יואב  לוז שבוע 27 - בנושא פורים - מצודת יואב
לוז שבוע 27 - קרמינולוגיה ופורים - שדרות  לוז שבוע 27 - קרמינולוגיה ופורים - שדרות
לוז שבוע 25 - פנים בנושא ימין שמאל ומנהיגות - שדרות  לוז שבוע 25 - פנים בנושא ימין שמאל ומנהיגות - שדרות
לוז שבוע 25 - שבוע אמצע - מצודת יואב  לוז שבוע 25 - שבוע אמצע - מצודת יואב
לוז 24 - נודד שמורת בארי ונחל שקמה  לוז 24 - נודד שמורת בארי ונחל שקמה
לוז שבוע 23 - פנים בנושא מוזיקה-קיבוץ שובל  לוז שבוע 23 - פנים בנושא מוזיקה-קיבוץ שובל
שבוע 23 - שבוע פנים בנושא מדעי החברה -שדרות  שבוע 23 - שבוע פנים בנושא מדעי החברה -שדרות
לוז שבוע 23 - פנים בנושא איסלאם - מצודת יואב  לוז שבוע 23 - פנים בנושא איסלאם - מצודת יואב
שבוע 22 - חוץ בנושא חינוך - מצודת יואב  שבוע 22 - חוץ בנושא חינוך - מצודת יואב
שבוע 22 - חינוך - קיבוץ שובל  שבוע 22 - חינוך - קיבוץ שובל
לוז שבוע 21 - שבוע פנים בנושא אלימות וסובלנות - קיבוץ שובל  לוז שבוע 21 - שבוע פנים בנושא אלימות וסובלנות - קיבוץ שובל
לוז שבוע 22 - חוץ בנושא חינוך - שדרות  לוז שבוע 22 - חוץ בנושא חינוך - שדרות
לוז שבוע 20 - פנים בנושא דתות - שדרות  לוז שבוע 20 - פנים בנושא דתות - שדרות
לוז שבוע 19 - פנים בנושא צבא - שדרות  לוז שבוע 19 - פנים בנושא צבא - שדרות
לוז שבוע 19 - פנים בנושא צבא ובטחון - קיבוץ שובל  לוז שבוע 19 - פנים בנושא צבא ובטחון - קיבוץ שובל
לוז שבוע 19 - שבוע פנים מרצים - מצודת יואב  לוז שבוע 19 - שבוע פנים מרצים - מצודת יואב
לוז שבוע 18 - קמפוס ירושלים - קיבוץ שובל  לוז שבוע 18 - קמפוס ירושלים - קיבוץ שובל
לוז שבוע 18 - קמפוס יהודה ושומרון - מצודת יואב  לוז שבוע 18 - קמפוס יהודה ושומרון - מצודת יואב
לוז שבוע 17 - פנים בנושא חנוכה - שדרות  לוז שבוע 17 - פנים בנושא חנוכה - שדרות
לוז שבוע 17 - פנים בנושא חנוכה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 17 - פנים בנושא חנוכה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 17 -שבוע פנים בנושא חנוכה - מצודת יואב  לוז שבוע 17 -שבוע פנים בנושא חנוכה - מצודת יואב
לוז שבוע 15 - קמפודודס נגב - מצודת יואב  לוז שבוע 15 - קמפודודס נגב - מצודת יואב
לוז שבוע 14 - פנים בנושא קבלת השונה - שדרות  לוז שבוע 14 - פנים בנושא קבלת השונה - שדרות
לוז שבוע 15 - קמפודוס נגב - קיבוץ שובל  לוז שבוע 15 - קמפודוס נגב - קיבוץ שובל
שבוע 14 - שובל  שבוע 14 - שובל
לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - מצודת יואב  לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - מצודת יואב
לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - שדרות  לוז שבוע 13 - פוליטיקה וחברה - שדרות
לוז שבוע 12 - פנים בנושא פסיכולוגיה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 12 - פנים בנושא פסיכולוגיה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 12 - פנים בנושא תקשורת - מצודה  לוז שבוע 12 - פנים בנושא תקשורת - מצודה
לוז שבוע 11 - חלופה לנודד מדבר יהודה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 11 - חלופה לנודד מדבר יהודה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 11 - חלופה לנודד מדבר יהודה - מצודת יואב  לוז שבוע 11 - חלופה לנודד מדבר יהודה - מצודת יואב
לוז שבוע 11 - חלופי לנודד מדבר יהודה - שדרות  לוז שבוע 11 - חלופי לנודד מדבר יהודה - שדרות
לוז שבוע 10 - פניםבנושא דתות - קיבוץ שובל  לוז שבוע 10 - פניםבנושא דתות - קיבוץ שובל
לוז שבוע 10 - פנים בנושא סגנונות חיים - שדרות  לוז שבוע 10 - פנים בנושא סגנונות חיים - שדרות
לוז שבוע 10 - פנים שבוע מרצים - מצודת יואב  לוז שבוע 10 - פנים שבוע מרצים - מצודת יואב
שבוע 9 - בנושא שואה - קיבוץ שובל  שבוע 9 - בנושא שואה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 8 - טיפוח מכינה - שובל  לוז שבוע 8 - טיפוח מכינה - שובל
לוז שבוע 8 - התמכרויות - מצודת יואב  לוז שבוע 8 - התמכרויות - מצודת יואב
שבוע 8 - שדרות  שבוע 8 - שדרות
לוז שבוע 7 - חוה"מ סוכות - קיבוץ שובל  לוז שבוע 7 - חוה"מ סוכות - קיבוץ שובל
לוז שבוע 7 - חוה"מ סוכות - מצודת יואב  לוז שבוע 7 - חוה"מ סוכות - מצודת יואב
לוז שבוע 6 - סוכות וניווטים - קיבוץ שובל  לוז שבוע 6 - סוכות וניווטים - קיבוץ שובל
לוז שבוע 6 - סוכות וניווטים - שדרות  לוז שבוע 6 - סוכות וניווטים - שדרות
לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - קיבוץ שובל  לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - קיבוץ שובל
לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - מצודת יואב  לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - מצודת יואב
לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - שדרות  לוז שבוע 5 - טופוגרפיה וניווטים - שדרות
לוז שבוע 4 - ראש השנה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 4 - ראש השנה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 4 - ראש השנה - מצודת יואב  לוז שבוע 4 - ראש השנה - מצודת יואב
לוז שבוע 4 - ראש השנה - שדרות  לוז שבוע 4 - ראש השנה - שדרות
לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - קיבוץ שובל  לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - קיבוץ שובל
לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - מצודת יואב  לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - מצודת יואב
לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - שדרות  לוז שבוע 3 - קמפוס רמה"ג - שדרות
לוז שבוע 2 - ממשיכים - קיבוץ שובל  לוז שבוע 2 - ממשיכים - קיבוץ שובל
לוז שבוע 2 - ממשיכים - מצודת יואב  לוז שבוע 2 - ממשיכים - מצודת יואב
לוז שבוע 2 - ממשיכים - שדרות  לוז שבוע 2 - ממשיכים - שדרות
לוז שבוע 1 - פתיחה - קיבוץ שובל  לוז שבוע 1 - פתיחה - קיבוץ שובל
לוז שבוע 1 - פתיחה - מצודת יואב  לוז שבוע 1 - פתיחה - מצודת יואב
לוז שבוע 1 - פתיחה - שדרות  לוז שבוע 1 - פתיחה - שדרות
שבוע 14 - שובל  שבוע 14 - שובל
שבוע 14 שובל  שבוע 14 שובל
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org