מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור יז'

ו"ז שבוע 42 - קיבוץ שובל  ו"ז שבוע 42 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 41 - שדרות  לו"ז שבוע 41 - שדרות
לו"ז שבוע 41 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 41 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 41 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 41 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 39 + 40 - שובל  לו"ז שבוע 39 + 40 - שובל
לו"ז שבוע 38 - שדרות  לו"ז שבוע 38 - שדרות
לו"ז שבוע 38 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 38 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 38 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 38 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 37 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 37 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 37 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 37 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 37 - שדרות  לו"ז שבוע 37 - שדרות
לו"ז שבוע 36 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 36 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 36 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 36 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 35 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 35 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 35 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 35 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 35 - שדרות  לו"ז שבוע 35 - שדרות
לו"ז שבוע - 34 - שדרות  לו"ז שבוע - 34 - שדרות
לו"ז שבוע 34 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 34 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 34 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 34 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 33 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 33 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 33 - שדרות  לו"ז שבוע 33 - שדרות
לו"ז שבוע 33 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 33 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 31 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 31 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 31 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 31 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 31 - שדרות  לו"ז שבוע 31 - שדרות
לו"ז שבוע 30 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 30 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 30 - שדרות  לו"ז שבוע 30 - שדרות
לו"ז שבוע 30 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 30 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 28 - שדרות  לו"ז שבוע 28 - שדרות
לו"ז שבוע 28 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 28 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 28 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 28 - מצודת יואב
לו"ז שבוע  27  - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 27 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע  27  - שדרות  לו"ז שבוע 27 - שדרות
לו"ז שבוע 26 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 26 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 26 - שדרות  לו"ז שבוע 26 - שדרות
לו"ז שבוע 26 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 26 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 25 - שדרות  לו"ז שבוע 25 - שדרות
לו"ז שבוע 25 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 25 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 25 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 25 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 24 - שדרות  לו"ז שבוע 24 - שדרות
לו"ז שבוע 24 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 24 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 24 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 24 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 23 - שדרות  לו"ז שבוע 23 - שדרות
לו"ז שבוע 23 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 23 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 23 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 23 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 22 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 22 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 22 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 22 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 22 - שדרות  לו"ז שבוע 22 - שדרות
לו"ז שבוע 20 - שדרות  לו"ז שבוע 20 - שדרות
לו"ז שבוע 20 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 20 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 20 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 20 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 19 - שדרות  לו"ז שבוע 19 - שדרות
לו"ז שבוע 19 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 19 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 19 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 19 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 18 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 18 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 18 - שדרות  לו"ז שבוע 18 - שדרות
לו"ז שבוע 18 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 18 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 17 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 17 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 17 - קיבות שובל  לו"ז שבוע 17 - קיבות שובל
לו"ז שבוע 17 - שדרות  לו"ז שבוע 17 - שדרות
לו"ז שבוע 16 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 16 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 16- שדרות  לו"ז שבוע 16- שדרות
לו"ז שבוע 16 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 16 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 15 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 15 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 15 - שדרות  לו"ז שבוע 15 - שדרות
חו"ז שבוע 15 - קיבוץ שובל  חו"ז שבוע 15 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 14 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 14 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 14 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 14 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 14 - שדרות  לו"ז שבוע 14 - שדרות
לו"ז שבוע 12 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 12 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 12 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 12 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 12 - שדרות  לו"ז שבוע 12 - שדרות
לו"ז שבוע 11 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 11 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 11 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 11 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 11 - שדרות  לו"ז שבוע 11 - שדרות
לו"ז שבוע 10 - שדרות  לו"ז שבוע 10 - שדרות
לו"ז שבוע 10 - שובל  לו"ז שבוע 10 - שובל
לו"ז שבוע 10 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 10 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 9 - מצוזת יואב  לו"ז שבוע 9 - מצוזת יואב
לו"ז שבוע 9 - שדרות  לו"ז שבוע 9 - שדרות
לו"ז שבוע 9 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 9 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע  8 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 8 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע  8 - שדרות  לו"ז שבוע 8 - שדרות
לו"ז שבוע  8 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 8 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 7 - שובל  לו"ז שבוע 7 - שובל
לו"ז שבוע 7 - שדרות  לו"ז שבוע 7 - שדרות
לו"ז שבוע 7 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 7 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 6 - שובל  לו"ז שבוע 6 - שובל
לו"ז שבוע 6 - שדרות  לו"ז שבוע 6 - שדרות
לו"ז שבוע 6 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 6 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 5 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 5 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 5 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 5 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 5 - שדרות  לו"ז שבוע 5 - שדרות
לו"ז שבוע 4 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 4 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 4 - שובל  לו"ז שבוע 4 - שובל
לו"ז שבוע 4 - שדרות  לו"ז שבוע 4 - שדרות
לו"ז שבוע 3 - שובל  לו"ז שבוע 3 - שובל
לו"ז שבוע 3- שדרות  לו"ז שבוע 3- שדרות
לו"ז שבוע 3- מצודת יואב  לו"ז שבוע 3- מצודת יואב
לו"ז שבוע 2 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 2 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 2 - שדרות  לו"ז שבוע 2 - שדרות
לו"ז שבוע 2 - שובל  לו"ז שבוע 2 - שובל
לו"ז שבוע 1 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 1 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 1 - שובל  לו"ז שבוע 1 - שובל
לו"ז שבוע 1 - שדרות  לו"ז שבוע 1 - שדרות
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org