מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור יח'

שבוע 43 סיום - מצודה  שבוע 43 סיום - מצודה
שבוע 43 סיום - שובל  שבוע 43 סיום - שובל
שבוע 43 סיום - שדרות  שבוע 43 סיום - שדרות
שבוע 42 - הכנות לסיום שובל  שבוע 42 - הכנות לסיום שובל
שבוע 42 - הכנות לסיום שדרות  שבוע 42 - הכנות לסיום שדרות
שבוע 42 - הכנות לסיום מצודת יואב  שבוע 42 - הכנות לסיום מצודת יואב
שבוע 40/41 חובק ישראל - מצודה  שבוע 40/41 חובק ישראל - מצודה
חובק ישראל שבוע 40-41 - שדרות  חובק ישראל שבוע 40-41 - שדרות
חובק ישראל שבוע 40-41 - שובל  חובק ישראל שבוע 40-41 - שובל
שבוע 39 - שובל  שבוע 39 - שובל
שבוע 39 - שדרות  שבוע 39 - שדרות
שבוע 39 מצודה  שבוע 39 מצודה
שבוע 38 - שובל  שבוע 38 - שובל
שבוע 38 - מצודה  שבוע 38 - מצודה
שבוע 38 שדרות  שבוע 38 שדרות
שבוע 37 - שדרות נודד גליל  שבוע 37 - שדרות נודד גליל
שבוע 37 - שובל נודד גליל  שבוע 37 - שובל נודד גליל
שבוע 37 - מצודה נודד גליל  שבוע 37 - מצודה נודד גליל
שבוע 35 - קיבוץ שובל (דתות ותרבות)  שבוע 35 - קיבוץ שובל (דתות ותרבות)
שבוע 35 - מצודת יואב (הסכסוך הישראלי פלסטיני)  שבוע 35 - מצודת יואב (הסכסוך הישראלי פלסטיני)
שבוע 35 - שדרות (אומנויות)  שבוע 35 - שדרות (אומנויות)
שבוע 34 מצודה  שבוע 34 מצודה
שבוע 34 שובל  שבוע 34 שובל
שבוע 34 שדרות  שבוע 34 שדרות
שבוע 33 - מצודת יואב  שבוע 33 - מצודת יואב
שבוע 33 - שובל  שבוע 33 - שובל
שבוע 33 - שדרות  שבוע 33 - שדרות
לו"ז שבוע 31 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 31 - קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 3 - מצודת יואב  לו"ז שבוע 3 - מצודת יואב
לו"ז שבוע 31 - קיטנת שדרות  לו"ז שבוע 31 - קיטנת שדרות
לו"ז שבוע 30- שובל  לו"ז שבוע 30- שובל
לו"ז שבוע 30- שדרות  לו"ז שבוע 30- שדרות
לו"ז שבוע 30- מצודת יואב  לו"ז שבוע 30- מצודת יואב
לו"ז שבוע 29- שובל  לו"ז שבוע 29- שובל
לו"ז שבוע 29- מצודת יואב  לו"ז שבוע 29- מצודת יואב
לו"ז שבוע 29- שדרות  לו"ז שבוע 29- שדרות
לו"ז שבוע 27- מצודת יואב  לו"ז שבוע 27- מצודת יואב
לו"ז שבוע 27- שובל  לו"ז שבוע 27- שובל
לו"ז שבוע 27- שדרות  לו"ז שבוע 27- שדרות
לו"ז שבוע 26- שובל  לו"ז שבוע 26- שובל
לו"ז שבוע 26- מצודת יואב  לו"ז שבוע 26- מצודת יואב
לו"ז שבוע 26- שדרות  לו"ז שבוע 26- שדרות
לו"ז שבוע 25- מצודת יואב  לו"ז שבוע 25- מצודת יואב
לו"ז שבוע 25- שדרות  לו"ז שבוע 25- שדרות
לו"ז שבוע 25- שובל  לו"ז שבוע 25- שובל
לו"ז שבוע 23- מצודת יואב  לו"ז שבוע 23- מצודת יואב
לו"ז שבוע 23- שדרות  לו"ז שבוע 23- שדרות
לו"ז שבוע 22- מצודת יואב  לו"ז שבוע 22- מצודת יואב
לו"ז שבוע 22- שובל  לו"ז שבוע 22- שובל
לו"ז שבוע 22- שדרות  לו"ז שבוע 22- שדרות
לו"ז שבוע 21- מצודת יואב  לו"ז שבוע 21- מצודת יואב
לו"ז שבוע 21- שדרות  לו"ז שבוע 21- שדרות
לו"ז שבוע 21- שובל  לו"ז שבוע 21- שובל
לו"ז שבוע 20- מצודת יואב  לו"ז שבוע 20- מצודת יואב
לו"ז שבוע 20- שובל  לו"ז שבוע 20- שובל
לו"ז שבוע 20- שדרות  לו"ז שבוע 20- שדרות
לו"ז שבוע 19- מצודת יואב  לו"ז שבוע 19- מצודת יואב
לו"ז שבוע 19- שובל  לו"ז שבוע 19- שובל
לו"ז שבוע 19- שדרות  לו"ז שבוע 19- שדרות
לו"ז שבוע 18- קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 18- קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 18- מצודת יואב  לו"ז שבוע 18- מצודת יואב
לו"ז שבוע 18- שדרות  לו"ז שבוע 18- שדרות
לו"ז שבוע 16- שדרות  לו"ז שבוע 16- שדרות
לו"ז שבוע 16- שובל  לו"ז שבוע 16- שובל
לו"ז שבוע 16- מצודת יואב  לו"ז שבוע 16- מצודת יואב
לו"ז שבוע 15- שובל  לו"ז שבוע 15- שובל
לו"ז שבוע 15- שדרות  לו"ז שבוע 15- שדרות
לו"ז שבוע 15- מצודת יואב  לו"ז שבוע 15- מצודת יואב
לו"ז שבוע 14- מצודת יואב  לו"ז שבוע 14- מצודת יואב
לו"ז שבוע 14- שדרות  לו"ז שבוע 14- שדרות
לו"ז שבוע 14- שובל  לו"ז שבוע 14- שובל
לו"ז שבוע 13- מצודת יואב  לו"ז שבוע 13- מצודת יואב
לו"ז שבוע 13- שדרות  לו"ז שבוע 13- שדרות
לו"ז שבוע 13- שובל  לו"ז שבוע 13- שובל
לו"ז שבוע 12- מצודת יואב  לו"ז שבוע 12- מצודת יואב
לו"ז שבוע 12- שובל  לו"ז שבוע 12- שובל
לו"ז שבוע 12- שדרות  לו"ז שבוע 12- שדרות
לו"ז שבוע 11- מצודת יואב  לו"ז שבוע 11- מצודת יואב
לו"ז שבוע 11- שדרות  לו"ז שבוע 11- שדרות
לו"ז שבוע 11- שובל  לו"ז שבוע 11- שובל
לו"ז שבוע 10- שובל  לו"ז שבוע 10- שובל
לו"ז שבוע 10- שודרות  לו"ז שבוע 10- שודרות
לו"ז שבוע 10- מצודת יואב  לו"ז שבוע 10- מצודת יואב
לו"ז שבוע 9- מצודת יואב  לו"ז שבוע 9- מצודת יואב
לו"ז שבוע 9- שובל  לו"ז שבוע 9- שובל
לו"ז שבוע 9- שדרות  לו"ז שבוע 9- שדרות
לו"ז שבוע 8- מצודת יואב  לו"ז שבוע 8- מצודת יואב
לו"ז שבוע 8- שדרות  לו"ז שבוע 8- שדרות
לו"ז שבוע 8- שובל  לו"ז שבוע 8- שובל
לו"ז שבוע 7- מצודת יואב  לו"ז שבוע 7- מצודת יואב
לו"ז שבוע 7- שובל  לו"ז שבוע 7- שובל
לו"ז שבוע 7- שדרות  לו"ז שבוע 7- שדרות
לו"ז שבוע 6- מצודת יואב  לו"ז שבוע 6- מצודת יואב
לו"ז שבוע 6- שדרות  לו"ז שבוע 6- שדרות
לו"ז שבוע 6- שובל  לו"ז שבוע 6- שובל
לו"ז שבוע 5- מצודת יואב  לו"ז שבוע 5- מצודת יואב
לו"ז שבוע 5- שדרות  לו"ז שבוע 5- שדרות
לו"ז שבוע 5- שובל  לו"ז שבוע 5- שובל
לו"ז שבוע 4- מצודת יואב  לו"ז שבוע 4- מצודת יואב
לו"ז שבוע 4 - שדרות  לו"ז שבוע 4 - שדרות
לו"ז שבוע 4- שובל  לו"ז שבוע 4- שובל
לו"ז שבוע 3- שדרות  לו"ז שבוע 3- שדרות
לו"ז שבוע 3- שובל  לו"ז שבוע 3- שובל
לו"ז שבוע 3- מצודת יואב  לו"ז שבוע 3- מצודת יואב
לו"ז שבוע 2- מצודת יואב  לו"ז שבוע 2- מצודת יואב
לו"ז שבוע 2- שדרות  לו"ז שבוע 2- שדרות
לו"ז שבוע 2- קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 2- קיבוץ שובל
לו"ז שבוע 1 - שדרות  לו"ז שבוע 1 - שדרות
לו"ז שבוע 1 - קיבוץ שובל  לו"ז שבוע 1 - קיבוץ שובל
לוז שבוע 1 מצודת יואב  לוז שבוע 1 מצודת יואב
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org