מכינה קדם צבאית נחשון

לו''ז שבועי מחזור יט'

שבוע 1 - מצודת יואב  שבוע 1 - מצודת יואב
שבוע 1 - שדרות  שבוע 1 - שדרות
שבוע 1 - שובל  שבוע 1 - שובל
שבוע 2 - ניווטים - שדרות  שבוע 2 - ניווטים - שדרות
שבוע 2 ניווטים - שובל  שבוע 2 ניווטים - שובל
שבוע 2 - ניווטים מעודכן - מצודה  שבוע 2 - ניווטים מעודכן - מצודה
שבוע 3 - שובל  שבוע 3 - שובל
שבוע 3 - מצודה  שבוע 3 - מצודה
שבוע 3 - שדרות  שבוע 3 - שדרות
שבוע 4 - שובל  שבוע 4 - שובל
שבוע 4 - שדרות  שבוע 4 - שדרות
שבוע 4 - מצודה  שבוע 4 - מצודה
שבוע 5 ירושלים - שובל  שבוע 5 ירושלים - שובל
שבוע 5 ירושלים - שדרות  שבוע 5 ירושלים - שדרות
שבוע 5 ירושלים - מצודה  שבוע 5 ירושלים - מצודה
שבוע 6 - ניווטים מצודה  שבוע 6 - ניווטים מצודה
שבוע 6 - ניווטים שובל  שבוע 6 - ניווטים שובל
שבוע 6 - ניווטים שדרות  שבוע 6 - ניווטים שדרות
שבוע 7 - שדרות  שבוע 7 - שדרות
שבוע 7 מעודכן - מצודה  שבוע 7 מעודכן - מצודה
שבוע 7 - שובל  שבוע 7 - שובל
שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - שובל  שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - שובל
שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - שדרות  שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - שדרות
שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - מצודה  שבוע 8 - לוז ניווטים מדבר יהודה - מצודה
שבוע 9 - מצודה  שבוע 9 - מצודה
שבוע 9 - שדרות  שבוע 9 - שדרות
שבוע 9 - שובל  שבוע 9 - שובל
שבוע 10 - שדרות  שבוע 10 - שדרות
שבוע 10 - מצודה  שבוע 10 - מצודה
שבוע 10 - שובל  שבוע 10 - שובל
לו"ז שבוע 11- מצודת יואב  לו"ז שבוע 11- מצודת יואב
לו"ז שבוע 11- שובל  לו"ז שבוע 11- שובל
לו"ז שבוע 11- שדרות  לו"ז שבוע 11- שדרות
לו"ז שבוע 12- נודד מכתש רמון -מצודת יואב  לו"ז שבוע 12- נודד מכתש רמון -מצודת יואב
לו"ז שבוע 12- נודד מכתש רמון - שובל  לו"ז שבוע 12- נודד מכתש רמון - שובל
שבוע 12 - נודד מכתש רמון - שדרות  שבוע 12 - נודד מכתש רמון - שדרות
לו"ז שבוע 13- מצודת יואב  לו"ז שבוע 13- מצודת יואב
לו"ז שבוע 13- שובל  לו"ז שבוע 13- שובל
לו"ז שבוע 13- שדרות  לו"ז שבוע 13- שדרות
לו"ז שבוע 15- שובל  לו"ז שבוע 15- שובל
לו"ז שבוע 14- מצודת יואב  לו"ז שבוע 14- מצודת יואב
לו"ז שבוע 14- שדרות  לו"ז שבוע 14- שדרות
לו"ז שבוע 15- מצודת יואב  לו"ז שבוע 15- מצודת יואב
לו"ז שבוע 15- שובל  לו"ז שבוע 15- שובל
לו"ז שבוע 15- שדרות  לו"ז שבוע 15- שדרות
לו"ז שבוע 17- מצודת יואב  לו"ז שבוע 17- מצודת יואב
לו"ז שבוע 17- שדרות  לו"ז שבוע 17- שדרות
לו"ז שבוע 17- שובל  לו"ז שבוע 17- שובל
לו"ז שבוע 18- מצודת יואב  לו"ז שבוע 18- מצודת יואב
לו"ז שבוע 18- שדרות  לו"ז שבוע 18- שדרות
לו"ז שבוע 18- שובל  לו"ז שבוע 18- שובל
לו"ז שבוע 19- מצודת יואב  לו"ז שבוע 19- מצודת יואב
לו"ז שבוע 19- שדרות  לו"ז שבוע 19- שדרות
לו"ז שבוע 19- שובל  לו"ז שבוע 19- שובל
שבוע 21 פנים בנושא אהבה - מצודה  שבוע 21 פנים בנושא אהבה - מצודה
שבוע 21 פנים בנושא קרימינולוגיה - שדרות  שבוע 21 פנים בנושא קרימינולוגיה - שדרות
שבוע 21 םנים בנושא קבלת השונה - שובל  שבוע 21 םנים בנושא קבלת השונה - שובל
שבוע 22 - צבא ובטחון, שובל  שבוע 22 - צבא ובטחון, שובל
שבוע 22 - צבא ובטחון , מצודה  שבוע 22 - צבא ובטחון , מצודה
שבוע 22 - צבא ובטחון , שדרות  שבוע 22 - צבא ובטחון , שדרות
לו"ז שבוע 23- מצודת יואב-כלכלה  לו"ז שבוע 23- מצודת יואב-כלכלה
לו"ז שבוע 23 שובל- ירושלים  לו"ז שבוע 23 שובל- ירושלים
לו"ז שדרות שבוע 23  לו"ז שדרות שבוע 23
שבוע 24 ירושלים - שדרות  שבוע 24 ירושלים - שדרות
שבוע 24 ירושלים - מצודה  שבוע 24 ירושלים - מצודה
שבוע 24 הומור - שובל  שבוע 24 הומור - שובל
לו"ז שבוע 25- מצודת יואב- פנים ברוח כנס תל חי  לו"ז שבוע 25- מצודת יואב- פנים ברוח כנס תל חי
לו"ז שבוע 25- שדרות - כנס תל חי  לו"ז שבוע 25- שדרות - כנס תל חי
שבוע27 - פנים/אמצע שובל  שבוע27 - פנים/אמצע שובל
שבוע 27 - פנים/אמצע שדרות  שבוע 27 - פנים/אמצע שדרות
שבוע 27 - פנים/אמצע מצודה  שבוע 27 - פנים/אמצע מצודה
לו"ז שבוע 28- מצודת יואב- טוב ומיטיב  לו"ז שבוע 28- מצודת יואב- טוב ומיטיב
לו"ז שבוע 28- שובל- ערבה  לו"ז שבוע 28- שובל- ערבה
לו"ז שבוע 28- שדרות - יו"ש  לו"ז שבוע 28- שדרות - יו"ש
לו"ז שבוע 29- מצודת יואב-יהדות אתיופיה  לו"ז שבוע 29- מצודת יואב-יהדות אתיופיה
לו"ז שבוע 29- שדרות -אקולוגיה  לו"ז שבוע 29- שדרות -אקולוגיה
לו"ז שבוע 29- שובל  לו"ז שבוע 29- שובל
לו"ז שבוע 30- יו"ש- שובל  לו"ז שבוע 30- יו"ש- שובל
לו"ז שבוע 30- שדרות- בית שאן  לו"ז שבוע 30- שדרות- בית שאן
לו"ז שבוע 30- יוש -מצודת יואב  לו"ז שבוע 30- יוש -מצודת יואב
לו"ז שבוע 31- שובל  לו"ז שבוע 31- שובל
לו"ז שבוע 31- מצודת יואב  לו"ז שבוע 31- מצודת יואב
לו"ז שבוע 33- מצודת יואב- הכנות לקייטנה  לו"ז שבוע 33- מצודת יואב- הכנות לקייטנה
לו"ז שבוע 33- שדרות- הכנות לקייטנה  לו"ז שבוע 33- שדרות- הכנות לקייטנה
לו"ז שבוע 33- שובל- הכנות לקייטנה  לו"ז שבוע 33- שובל- הכנות לקייטנה
לו"ז שבוע 34-קייטנה שובל  לו"ז שבוע 34-קייטנה שובל
לו"ז שבוע 34- קייטנה מצודת יואב  לו"ז שבוע 34- קייטנה מצודת יואב
לו"ז שבוע 34- קייטנה שדרות  לו"ז שבוע 34- קייטנה שדרות
שבוע 36 שובל - שבוע פנים בנושא ימי זכרון  שבוע 36 שובל - שבוע פנים בנושא ימי זכרון
שבוע 36 מצודה - שבוע פנים בנושא ימי זכרון  שבוע 36 מצודה - שבוע פנים בנושא ימי זכרון
שבוע 36 שדרות - אומנויות  שבוע 36 שדרות - אומנויות
לו"ז שבוע 37- מצודת יואב  לו"ז שבוע 37- מצודת יואב
לו"ז שבוע 37- שדרות  לו"ז שבוע 37- שדרות
לו"ז שבוע 37- שובל  לו"ז שבוע 37- שובל
לו"ז שבוע 38- שדרות  לו"ז שבוע 38- שדרות
לו"ז שבוע 38- שובל  לו"ז שבוע 38- שובל
לו"ז שבוע 38- מצודת יואב  לו"ז שבוע 38- מצודת יואב
לו"ז שבוע 39- מצודת יואב  לו"ז שבוע 39- מצודת יואב
לו"ז שבוע 40- מצודת יואב  לו"ז שבוע 40- מצודת יואב
חובק ישראל שבוע 40-39- שובל  חובק ישראל שבוע 40-39- שובל
חובק ישראל שבוע 40-39- שדרות  חובק ישראל שבוע 40-39- שדרות
לו"ז שבוע 42- מצודת יואב  לו"ז שבוע 42- מצודת יואב
לו"ז שבוע 42- שדרות  לו"ז שבוע 42- שדרות
לו"ז שבוע 42- שדרות  לו"ז שבוע 42- שדרות
לו"ז שבוע 43- מצודת יואב  לו"ז שבוע 43- מצודת יואב
לו"ז שבוע 43- שדרות  לו"ז שבוע 43- שדרות
לו"ז שבוע 43- שובל  לו"ז שבוע 43- שובל
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org