מכינה קדם צבאית נחשון

לו''ז שבועי מחזור כא'

שבוע 2 מצודה ניווטים  שבוע 2 מצודה ניווטים
שבוע 2 שובל ניווטים  שבוע 2 שובל ניווטים
שבוע 2 שדרות ניווטים  שבוע 2 שדרות ניווטים
שבוע 3 שדרות בסימן ראש השנה  שבוע 3 שדרות בסימן ראש השנה
שבוע 3 שובל בסימן ראש השנה  שבוע 3 שובל בסימן ראש השנה
שבוע 3 מצודה בסימן ראש השנה  שבוע 3 מצודה בסימן ראש השנה
שבוע 4 שדרות שבוע פנים בנושא יום כיפור  שבוע 4 שדרות שבוע פנים בנושא יום כיפור
שבוע 4 שובל שבוע פנים בנושא יום כיפור  שבוע 4 שובל שבוע פנים בנושא יום כיפור
שבוע 4 מצודה שבוע פנים בנושא יום כיפור  שבוע 4 מצודה שבוע פנים בנושא יום כיפור
שבוע 6 מצודה צעדת ירושלים  שבוע 6 מצודה צעדת ירושלים
שבוע 6 שדרות צעדת ירושלים  שבוע 6 שדרות צעדת ירושלים
שבוע 6 שובל צעדת ירושלים  שבוע 6 שובל צעדת ירושלים
שבוע 7 שדרות- שבוע פנים בסימן הכנה לנודד מדבר יהודה  שבוע 7 שדרות- שבוע פנים בסימן הכנה לנודד מדבר יהודה
שבוע 7 מצודה - שבוע פנים בסימן הכנה למדבר יהודה  שבוע 7 מצודה - שבוע פנים בסימן הכנה למדבר יהודה
שבוע 7 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לנודד מדבר יהודה  שבוע 7 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לנודד מדבר יהודה
שבוע 8 מצודה - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 מצודה - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה
שבוע 9 מצודה - שבוע פנים בסימן 100 שנה להצהרת בלפור  שבוע 9 מצודה - שבוע פנים בסימן 100 שנה להצהרת בלפור
שבוע 9 שובל - שבוע פנים בסימן 100 שנה להצהרת בלפור  שבוע 9 שובל - שבוע פנים בסימן 100 שנה להצהרת בלפור
שבוע 9 - שדרות - שבוע פנים בנושא יצחק רבין ויפו  שבוע 9 - שדרות - שבוע פנים בנושא יצחק רבין ויפו
שבוע 10 שדרות - שבוע פנים בנושא שואה  שבוע 10 שדרות - שבוע פנים בנושא שואה
שבוע 10 גלאון - שבוע פנים בנושא שואה  שבוע 10 גלאון - שבוע פנים בנושא שואה
שבוע 10 שובל - שבוע פנים בנושא שואה  שבוע 10 שובל - שבוע פנים בנושא שואה
שבוע 11 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לקמפוס גולן  שבוע 11 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לקמפוס גולן
שבוע 11 גלאון - שבוע פנים בנושא אתיופיה  שבוע 11 גלאון - שבוע פנים בנושא אתיופיה
שבוע 11 שדרות - שבוע פנים  בנושא אתיופיה  שבוע 11 שדרות - שבוע פנים בנושא אתיופיה
שבוע 12 שדרות - שבוע חוץ - קמפוס גולן  שבוע 12 שדרות - שבוע חוץ - קמפוס גולן
שבוע 12 שובל - שבוע חוץ - קמפוס גולן  שבוע 12 שובל - שבוע חוץ - קמפוס גולן
שבוע 13 גלאון - שבוע פנים וחמשוש מועמדים  שבוע 13 גלאון - שבוע פנים וחמשוש מועמדים
שבוע 13 שדרות - שבוע פנים וחמשוש מועמדים  שבוע 13 שדרות - שבוע פנים וחמשוש מועמדים
שבוע 13 שובל - שבוע פנים וחמשוש מועמדים  שבוע 13 שובל - שבוע פנים וחמשוש מועמדים
שבוע 14 - שבוע חינוך - שדרות  שבוע 14 - שבוע חינוך - שדרות
שבוע 14 - שבוע חינוך - גלאון  שבוע 14 - שבוע חינוך - גלאון
שבוע 14 - שבוע חינוך - שובל  שבוע 14 - שבוע חינוך - שובל
שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - שדרות  שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - שדרות
שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - גלאון  שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - גלאון
שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - שובל  שבוע 16 - שבוע פנים בנושא חנוכה - שובל
שבוע 17 גלאון  - שבוע חינוך  שבוע 17 גלאון - שבוע חינוך
שבוע 17 שובל - שבוע חוץ יו"ש  שבוע 17 שובל - שבוע חוץ יו"ש
שבוע 17 - שדרות - שבוע חוץ יו"ש  שבוע 17 - שדרות - שבוע חוץ יו"ש
שבוע 18 גלאון - שבוע פנים בנושא כלכלה  שבוע 18 גלאון - שבוע פנים בנושא כלכלה
שבוע 18 שדרות - שבוע פנים - חוק ומשפט  שבוע 18 שדרות - שבוע פנים - חוק ומשפט
שבוע 20 שובל - שבוע פנים בנושא אמצע השנה  שבוע 20 שובל - שבוע פנים בנושא אמצע השנה
שבוע 20 גלאון - שבוע פנים אמצע השנה  שבוע 20 גלאון - שבוע פנים אמצע השנה
שבוע 20 שדרות - שבוע פנים אמצע השנה  שבוע 20 שדרות - שבוע פנים אמצע השנה
גלאון שבוע 21 - קמפוס נגב  גלאון שבוע 21 - קמפוס נגב
שדרות שבוע 21-קמפוס נגב  שדרות שבוע 21-קמפוס נגב
שובל שבוע 21-קמפוס נגב  שובל שבוע 21-קמפוס נגב
שבוע 22 - גלאון - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וטו"ו בשבט  שבוע 22 - גלאון - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וטו"ו בשבט
שבוע 22 - שדרות - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וט"ו בשבט  שבוע 22 - שדרות - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וט"ו בשבט
שבוע 22 - שובל - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וט"ו בשבט  שבוע 22 - שובל - שבוע פנים בסימן סמינר אמצע וט"ו בשבט
שבוע 23 גלאון - שבוע פתוח בנושא אומנות  שבוע 23 גלאון - שבוע פתוח בנושא אומנות
שבוע 23 שדרות - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 23 שדרות - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 23 שובל - שבוע פתוח בנושא כלכלה  שבוע 23 שובל - שבוע פתוח בנושא כלכלה
שבוע 25 שדרות - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 שדרות - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 25 גלאון - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 גלאון - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 25 שובל - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 שובל - שבוע חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 26 גלאון - שבוע פנים בסימן פורים  שבוע 26 גלאון - שבוע פנים בסימן פורים
שבוע 26 שדרות - שבוע פנים בסימן פורים  שבוע 26 שדרות - שבוע פנים בסימן פורים
שבוע 26 שובל - שבוע פנים בסימן פורים  שבוע 26 שובל - שבוע פנים בסימן פורים
שבוע 27 שובל - שבוע פנים הכנה להישרדות  שבוע 27 שובל - שבוע פנים הכנה להישרדות
שבוע 27 שדרות - שבוע פנים הכנה להישרדות  שבוע 27 שדרות - שבוע פנים הכנה להישרדות
שבוע 27 גלאון - פנים בנושא הכנה להישרדות  שבוע 27 גלאון - פנים בנושא הכנה להישרדות
שבוע 30 גלאון קייטנה  שבוע 30 גלאון קייטנה
שבוע 30 גלאון  שבוע 30 גלאון
שבוע 30 שובל קייטנה  שבוע 30 שובל קייטנה
שבוע 30 שדרות קייטנה  שבוע 30 שדרות קייטנה
שבוע 32 שובל - שבוע פנים בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 שובל - שבוע פנים בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 32 שדרות - שבוע פנים בנושא יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 שדרות - שבוע פנים בנושא יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 32 גלאון - שבוע פנים בנושא יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 גלאון - שבוע פנים בנושא יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 33 גלאון - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות  שבוע 33 גלאון - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות
שבוע 33 שדרות - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות  שבוע 33 שדרות - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות
שבוע 33 שובל - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל  שבוע 33 שובל - פנים בסימן יום הזיכרון לחללי צה"ל
שבוע 34 שובל - טוב ומיטיב  שבוע 34 שובל - טוב ומיטיב
שבוע 34 שדרות - כלכלה ומזרח תיכון  שבוע 34 שדרות - כלכלה ומזרח תיכון
שבוע 34 גלאון - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 34 גלאון - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 35 גלאון - שבוע פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים  שבוע 35 גלאון - שבוע פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים
שבוע 35 שדרות - פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים  שבוע 35 שדרות - פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים
שבוע 35 שובל - פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים  שבוע 35 שובל - פנים בסימן יום לזכרו של רן הנדיפר וסמינר ערים
שבוע 36 - שדרות - טוב ומיטיב  שבוע 36 - שדרות - טוב ומיטיב
שבוע 36 - שובל - ירושלים  שבוע 36 - שובל - ירושלים
שבוע 36 - גלאון - ירושלים  שבוע 36 - גלאון - ירושלים
שבוע 37 שדרות - פנים בסימן סמינר המשך  שבוע 37 שדרות - פנים בסימן סמינר המשך
שבוע 37 שובל - פנים בסימן סמינר המשך  שבוע 37 שובל - פנים בסימן סמינר המשך
שבוע 37 גלאון - פנים בסימן סמינר המשך  שבוע 37 גלאון - פנים בסימן סמינר המשך
שבוע 38 שדרות - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק  שבוע 38 שדרות - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק
שבוע 38 גלאון - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק  שבוע 38 גלאון - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק
שבוע 38 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק  שבוע 38 שובל - שבוע פנים בסימן הכנה לחובק
שבוע 39 -  40 גלאון: חובק ישראל  שבוע 39 - 40 גלאון: חובק ישראל
שבוע 39 - 40 שדרות: חובק ישראל  שבוע 39 - 40 שדרות: חובק ישראל
שבוע 39 - 40 שובל: חובק ישראל  שבוע 39 - 40 שובל: חובק ישראל
שבוע 41 - שובל - פנים בסימן פרידה והכנות לסיום שנה  שבוע 41 - שובל - פנים בסימן פרידה והכנות לסיום שנה
שבוע 41 - שדרות - פנים בסימן פרידה והכנות לסיום שנה  שבוע 41 - שדרות - פנים בסימן פרידה והכנות לסיום שנה
שבוע 42 שדרות - סיום ופרידה  שבוע 42 שדרות - סיום ופרידה
שבוע 42 - גלאון - סיום ופרידה  שבוע 42 - גלאון - סיום ופרידה
שבוע 42 - שובל - סיום ופרידה  שבוע 42 - שובל - סיום ופרידה
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org