מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור כ"ג

שבוע 1 גלאון - פתיחה  שבוע 1 גלאון - פתיחה
שבוע 1 שדרות - פתיחה  שבוע 1 שדרות - פתיחה
שבוע 1 שובל - פתיחה  שבוע 1 שובל - פתיחה
שבוע 2 גל און - ניווטים גבעות גורל  שבוע 2 גל און - ניווטים גבעות גורל
שבוע 2 שובל - ניווטים גבעות גורל  שבוע 2 שובל - ניווטים גבעות גורל
שבוע 2 שדרות - ניווטים גבעות גורל  שבוע 2 שדרות - ניווטים גבעות גורל
שבוע 3 גל און - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים  שבוע 3 גל און - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים
שבוע 3 שובל - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים  שבוע 3 שובל - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים
שבוע 3 שדרות - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים  שבוע 3 שדרות - פנים בסימן יום הבחירות ויום הורים
שבוע 4 שובל - נודד מדבר יהודה  שבוע 4 שובל - נודד מדבר יהודה
שבוע 4 שדרות - נודד מדבר יהודה  שבוע 4 שדרות - נודד מדבר יהודה
שבוע 4 גל און - נודד מדבר יהודה  שבוע 4 גל און - נודד מדבר יהודה
שבוע 5 + 6 גלאון - פנים קורס עזרה ראשונה ויום הכיפורים  שבוע 5 + 6 גלאון - פנים קורס עזרה ראשונה ויום הכיפורים
שבוע 5 שדרות - פנים עזרה ראשונה  שבוע 5 שדרות - פנים עזרה ראשונה
שבוע 5 שובל - פנים עזרה ראשונה  שבוע 5 שובל - פנים עזרה ראשונה
שבוע 6 שדרות - פנים יוה"כ  שבוע 6 שדרות - פנים יוה"כ
שבוע 6 שדבל  - פנים יוה"כ  שבוע 6 שדבל - פנים יוה"כ
שבוע 7 גל און - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים  שבוע 7 גל און - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים
שבוע 7 שדרות - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים  שבוע 7 שדרות - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים
שבוע 7 שובל - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים  שבוע 7 שובל - חוה"מ סוכות - סמינר משותף ומפגש עם קשר יהודי בירושלים
שבוע 8 שדרות - פנים בסימן חזרה לשגרה ומפגש פעילות תורמת ראשונה  שבוע 8 שדרות - פנים בסימן חזרה לשגרה ומפגש פעילות תורמת ראשונה
שבוע 8 שובל - פנים בסימן סיום חגי תשרי  שבוע 8 שובל - פנים בסימן סיום חגי תשרי
שבוע 8 גלאון - פנים בסימן פאנל התנדבויות ופאנל צבא  שבוע 8 גלאון - פנים בסימן פאנל התנדבויות ופאנל צבא
שבוע 9 שובל - שבוע חוץ בנושא שואה  שבוע 9 שובל - שבוע חוץ בנושא שואה
שבוע 9 שדרות - שבוע חוץ בנושא שואה  שבוע 9 שדרות - שבוע חוץ בנושא שואה
שבוע 9 גלאון - שבוע חוץ בנושא שואה  שבוע 9 גלאון - שבוע חוץ בנושא שואה
גלאון שבוע 10 - פנים בנושא תרבויות  גלאון שבוע 10 - פנים בנושא תרבויות
שובל שבוע 10 - פנים בנושא מסביב לעולם  שובל שבוע 10 - פנים בנושא מסביב לעולם
שדרות שבוע 10 - פנים בסימן קולנוע ופאנל צבא  שדרות שבוע 10 - פנים בסימן קולנוע ופאנל צבא
גלאון שבוע 11 - קמפוס גולן  גלאון שבוע 11 - קמפוס גולן
שדרות שבוע 11 - קמפוס גולן  שדרות שבוע 11 - קמפוס גולן
שובל שבוע 11 - קמפוס גולן  שובל שבוע 11 - קמפוס גולן
שבוע 12 שובל - פנים בסימן קשר יהודי וחמשוש מועמדים  שבוע 12 שובל - פנים בסימן קשר יהודי וחמשוש מועמדים
שבוע 12 גלאון - פנים בסימן קשר יהודי, עמיות יהודית וחמשוש מועמדים  שבוע 12 גלאון - פנים בסימן קשר יהודי, עמיות יהודית וחמשוש מועמדים
שבוע 12 שדרות - פנים בדימן קשר יהודי וחמשוש מועמדים  שבוע 12 שדרות - פנים בדימן קשר יהודי וחמשוש מועמדים
שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות  שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות
שבוע 13 שובל - נודד מדבר יהודה  שבוע 13 שובל - נודד מדבר יהודה
שבוע 13 גלאון - נודד מדבר יהודה  שבוע 13 גלאון - נודד מדבר יהודה
שבוע 14 גלאון - פנים בנושא מרצים  שבוע 14 גלאון - פנים בנושא מרצים
שבוע 14 שדרות - פנים בנושא מרצים  שבוע 14 שדרות - פנים בנושא מרצים
שבוע 14 שובל - פנים בנושא מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 14 שובל - פנים בנושא מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 15 גלאון - קמפוס יו"ש  שבוע 15 גלאון - קמפוס יו"ש
שבוע 15 שובל - שבוע חקלאות  שבוע 15 שובל - שבוע חקלאות
שבוע 15 שדרות - פתוח חינוך  שבוע 15 שדרות - פתוח חינוך
שבוע 16 גל און - פנים בסימן חג החנוכה  שבוע 16 גל און - פנים בסימן חג החנוכה
שבוע 16 שובל - פנים בסימן חג החנוכה  שבוע 16 שובל - פנים בסימן חג החנוכה
שבוע 16 שדרות - פנים בסימן חג החנוכה  שבוע 16 שדרות - פנים בסימן חג החנוכה
שבוע 18 גלאון - פנים בסימן שבת בוגרים  שבוע 18 גלאון - פנים בסימן שבת בוגרים
שבוע 18 שובל - פנים בסימן הכנה לירושלים ושבת בוגרים  שבוע 18 שובל - פנים בסימן הכנה לירושלים ושבת בוגרים
שבוע 18 שדרות - פנים בסימן הכנה ליו"ש  שבוע 18 שדרות - פנים בסימן הכנה ליו"ש
שבוע 19 גלאון - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 19 גלאון - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 19 שובל - קמפוס ירושלים  שבוע 19 שובל - קמפוס ירושלים
שבוע 19 שדרות - קמפוס יו"ש  שבוע 19 שדרות - קמפוס יו"ש
שבוע 20 שדרות - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית  שבוע 20 שדרות - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית
שבוע 20 גל און - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית  שבוע 20 גל און - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית
שבוע 20 שובל - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית  שבוע 20 שובל - פנים בסימן סמינר משותף מעורבות חברתית
שבוע 21 שדרות - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 21 שדרות - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 21 גל און - שבוע חקלאות  שבוע 21 גל און - שבוע חקלאות
שבוע 21 שובל - פתוח בנושא אומנויות  שבוע 21 שובל - פתוח בנושא אומנויות
שבוע 22 שובל - פנים בסימן אמצע השנה  שבוע 22 שובל - פנים בסימן אמצע השנה
שבוע 22 שדרות - פנים בסימן אמצע השנה  שבוע 22 שדרות - פנים בסימן אמצע השנה
שבוע 22 גלאון - פנים בסימן אמצע השנה  שבוע 22 גלאון - פנים בסימן אמצע השנה
שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב  שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב
שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב  שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב
שבוע 23 שובל - קמפוס נגב  שבוע 23 שובל - קמפוס נגב
שבוע 24 גלאון - פנים בסימן כלכלה  שבוע 24 גלאון - פנים בסימן כלכלה
שבוע 24 שדרות - פנים בסימן ט"ו בשבט  שבוע 24 שדרות - פנים בסימן ט"ו בשבט
שבוע 24 שובל - פנים בסימן כנס המל"מ וט"ו בשבט  שבוע 24 שובל - פנים בסימן כנס המל"מ וט"ו בשבט
שבוע 26 גלאון - פנים בנושא פוליטיקה  שבוע 26 גלאון - פנים בנושא פוליטיקה
שבוע 26 שובל - פנים בנושא כלכלה  שבוע 26 שובל - פנים בנושא כלכלה
שבוע 26 שדרות - חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 26 שדרות - חוץ בנושא מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 27 גלאון - שבוע קמפוס ירושלים ובחירות  שבוע 27 גלאון - שבוע קמפוס ירושלים ובחירות
שבוע 27 שובל - שבוע ארכיאולוגיה ובחירות  שבוע 27 שובל - שבוע ארכיאולוגיה ובחירות
שבוע 27 שדרות - פנים בנושא די לאלימות  שבוע 27 שדרות - פנים בנושא די לאלימות
שבוע 28 גלאון - פנים בסימן פורים+הכנה לשטח ומשימות  שבוע 28 גלאון - פנים בסימן פורים+הכנה לשטח ומשימות
שבוע 28 שובל - פנים בסימן פורים + הכנה לשטח ומשימות  שבוע 28 שובל - פנים בסימן פורים + הכנה לשטח ומשימות
שבוע 28 שדרות - פנים בסימן פורים + הכנה לשטח ומשימות  שבוע 28 שדרות - פנים בסימן פורים + הכנה לשטח ומשימות
שבוע 29 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 29 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 29 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 29 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 29 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 29 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 30 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 30 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 30 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 30 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 30 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 30 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 31 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 31 גלאון - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 31 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 31 שובל - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 31 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה  שבוע 31 שדרות - למידה מרחוק בצל משבר הקורונה
שבוע 36 שדרות - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית  שבוע 36 שדרות - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית
שבוע 36 שובל - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית  שבוע 36 שובל - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית
שבוע 36 גלאון - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית  שבוע 36 גלאון - התנדבות חקלאית וציון שנתיים לאסון צפית
שבוע 37 שדרות - חזרה למכינה אחרי קורונה  שבוע 37 שדרות - חזרה למכינה אחרי קורונה
שבוע 37 שובל - חזרה למכינה אחרי קורונה  שבוע 37 שובל - חזרה למכינה אחרי קורונה
שבוע 37 גלאון - חזרה למכינה אחרי קורונה  שבוע 37 גלאון - חזרה למכינה אחרי קורונה
שבוע 38 שדרות - פנים בסימן קפסולות  שבוע 38 שדרות - פנים בסימן קפסולות
שבוע 38 שובל - פנים בסימן קפסולות  שבוע 38 שובל - פנים בסימן קפסולות
שבוע 38 גלאון - פנים בסימן קפסולות  שבוע 38 גלאון - פנים בסימן קפסולות
שבוע 39 גל און - פנים בסימן שבועות  שבוע 39 גל און - פנים בסימן שבועות
שבוע 39 שובל - פנים בנושא משפטים  שבוע 39 שובל - פנים בנושא משפטים
שבוע 39 שדרות - פנים בסימן קפסולות  שבוע 39 שדרות - פנים בסימן קפסולות
שבוע 40 גלאון - פנים בסימן קפסולות  שבוע 40 גלאון - פנים בסימן קפסולות
שבוע 40 שובל - פנים בנושא מלחמות  שבוע 40 שובל - פנים בנושא מלחמות
שבוע 40 שדרות - פנים כלכלה+פנים עדות ותרבויות  שבוע 40 שדרות - פנים כלכלה+פנים עדות ותרבויות
שבוע 41 - גלאון נודד גליל  שבוע 41 - גלאון נודד גליל
שבוע 41 שובל - נודד גליל  שבוע 41 שובל - נודד גליל
שבוע 41 שדרות - נודד גליל  שבוע 41 שדרות - נודד גליל
שבוע 42 גלאון - חובק ישראל  שבוע 42 גלאון - חובק ישראל
שבוע 42 שובל - חובק ישראל  שבוע 42 שובל - חובק ישראל
שבוע 42 שדרות - חובק ישראל  שבוע 42 שדרות - חובק ישראל
שבוע 43 גלאון - פנים בסימן פרידה  שבוע 43 גלאון - פנים בסימן פרידה
שבוע 43 שובל - פנים בסימן פרידה  שבוע 43 שובל - פנים בסימן פרידה
שבוע 43 שדרות - פנים בסימן פרידה  שבוע 43 שדרות - פנים בסימן פרידה
שבוע 44 גלאון - פרידה וסיום  שבוע 44 גלאון - פרידה וסיום
שבוע 44 שובל - פרידה וסיום  שבוע 44 שובל - פרידה וסיום
שבוע 44 שדרות - פרידה וסיום  שבוע 44 שדרות - פרידה וסיום
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org