מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור כ"ד

שבוע 1 גלאון - פתיחה  שבוע 1 גלאון - פתיחה
שבוע 1 שובל - פתיחה  שבוע 1 שובל - פתיחה
שבוע 1 שדרות - פתיחה  שבוע 1 שדרות - פתיחה
שבוע 2 גלאון - טופוגרפיה  שבוע 2 גלאון - טופוגרפיה
שבוע 2 שובל - טופוגרפיה  שבוע 2 שובל - טופוגרפיה
שבוע 2 שדרות - טופוגרפיה  שבוע 2 שדרות - טופוגרפיה
שבוע 3 גלאון - שבוע ניווטים  שבוע 3 גלאון - שבוע ניווטים
שבוע 3 שובל - בסימן הקיבוץ שובל וטופוגרפיה  שבוע 3 שובל - בסימן הקיבוץ שובל וטופוגרפיה
שבוע 3 שדרות - בסימן שדרות וטופוגרפיה  שבוע 3 שדרות - בסימן שדרות וטופוגרפיה
שבוע 4 גלאון - ראש השנה, יום כיפור ומה שביניהם  שבוע 4 גלאון - ראש השנה, יום כיפור ומה שביניהם
שבוע 4 שובל - שבוע בסימן הסרט: ימי תשובה  שבוע 4 שובל - שבוע בסימן הסרט: ימי תשובה
שבוע 4 שדרות - ראש השנה, יום כיפור ומה שביניהם  שבוע 4 שדרות - ראש השנה, יום כיפור ומה שביניהם
שבוע 7 גלאון-אלה- התנדבות חקלאית בגלבוע  שבוע 7 גלאון-אלה- התנדבות חקלאית בגלבוע
שבוע 7 גלאון-גפן - שבוע פנים ומכין לחקלאות  שבוע 7 גלאון-גפן - שבוע פנים ומכין לחקלאות
שבו 7 שדרות-שלדג - התנדבות חקלאית בערבה  שבו 7 שדרות-שלדג - התנדבות חקלאית בערבה
שבוע 7 שדרות-שחף - שבוע פנים בנושא אירועי אוקטובר מן העבר  שבוע 7 שדרות-שחף - שבוע פנים בנושא אירועי אוקטובר מן העבר
שבוע 7 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית בדרום  שבוע 7 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית בדרום
שבוע 7 שובל-רותם - שבוע משולב פנים והתנדבות חקלאית  שבוע 7 שובל-רותם - שבוע משולב פנים והתנדבות חקלאית
שבוע 8 גלאון-גפן - התנדבות חקלאית  שבוע 8 גלאון-גפן - התנדבות חקלאית
שבוע 8 גלאון-אלה - שבוע פנים למידה מרחוק  שבוע 8 גלאון-אלה - שבוע פנים למידה מרחוק
שבוע 8 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית  שבוע 8 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית
שבוע 8 שובל-רותם - התנדבות חקלאית  שבוע 8 שובל-רותם - התנדבות חקלאית
שבוע 8 שדרות-שחף - התנדבות חקלאית  שבוע 8 שדרות-שחף - התנדבות חקלאית
שבוע 8 שדרות-שלדג - שבוע פנים בהובלת חוליית למידה  שבוע 8 שדרות-שלדג - שבוע פנים בהובלת חוליית למידה
שבוע 9 גלאון-גפן - שבוע התנדבות חקלאית  שבוע 9 גלאון-גפן - שבוע התנדבות חקלאית
שבוע 9 גלאון-אלה - למידה מרחוק  שבוע 9 גלאון-אלה - למידה מרחוק
שבוע 9 שובל-רותם - שבוע התנדבות חקלאית  שבוע 9 שובל-רותם - שבוע התנדבות חקלאית
שבוע 9 שובל-שיטה - פנים בנושא החברה הישראלית  שבוע 9 שובל-שיטה - פנים בנושא החברה הישראלית
שבוע 9 שדרות-שלדג - התנדבות חקלאית  שבוע 9 שדרות-שלדג - התנדבות חקלאית
שבוע 9 שדרות-שחף - פנים בנושא תרבויות  שבוע 9 שדרות-שחף - פנים בנושא תרבויות
שבוע 10 גלאון - קפסולת אלה - התנדבות חקלאית, קפסולת גפן - שבוע פנים  שבוע 10 גלאון - קפסולת אלה - התנדבות חקלאית, קפסולת גפן - שבוע פנים
שבוע 10 שובל -רותם - פנים בנושא שבע האינטליגנציות  שבוע 10 שובל -רותם - פנים בנושא שבע האינטליגנציות
שבוע 10 שובל-שיטה - פנים בנושא המזרח התיכון  שבוע 10 שובל-שיטה - פנים בנושא המזרח התיכון
שבוע 10 שדרות-שחף - התנדבות חקלאית  שבוע 10 שדרות-שחף - התנדבות חקלאית
שבוע 10 שדרות-שלדג - פנים בנושא קולנוע  שבוע 10 שדרות-שלדג - פנים בנושא קולנוע
שבוע 11 גלאון -אלה - פנים בנושא קורונה  שבוע 11 גלאון -אלה - פנים בנושא קורונה
שבוע 11 גלאון-גפן - פנים בנושא קורונה  שבוע 11 גלאון-גפן - פנים בנושא קורונה
שבוע 11 שובל-שיטה - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 11 שובל-שיטה - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 11 שובל-רותם - שבוע ארכיאולוגיה  שבוע 11 שובל-רותם - שבוע ארכיאולוגיה
שבוע 11 שדרות-שלדג - חוץ בנושא שואה  שבוע 11 שדרות-שלדג - חוץ בנושא שואה
שבוע 11 שדרות-שחף - חוץ בנושא שואה  שבוע 11 שדרות-שחף - חוץ בנושא שואה
שבוע 12 גלאון - פנים בנושא מסביב לעולם (גפן) ומיעוטים בחברה הישראלית (אלה)  שבוע 12 גלאון - פנים בנושא מסביב לעולם (גפן) ומיעוטים בחברה הישראלית (אלה)
שבוע 12 שובל - שבוע פנים במכינה  שבוע 12 שובל - שבוע פנים במכינה
שבוע 12 שדרות-שחף - פנים בסימן סיור ציונות ביפו  שבוע 12 שדרות-שחף - פנים בסימן סיור ציונות ביפו
שבוע 12 שדרות-שלדג - פנים בסימן סיור ציונות ביפו  שבוע 12 שדרות-שלדג - פנים בסימן סיור ציונות ביפו
שבוע 13 גלאון - פנים חוליית קבוצה+קורס מע"ר  שבוע 13 גלאון - פנים חוליית קבוצה+קורס מע"ר
שבוע 13 שובל - ניווטים+קורס מע"ר  שבוע 13 שובל - ניווטים+קורס מע"ר
שבוע 13 שדרות-שלדג - ניווטים+קורס מע"ר  שבוע 13 שדרות-שלדג - ניווטים+קורס מע"ר
שבוע 13 שדרות-שחף - ניווטים+קורס מע"ר  שבוע 13 שדרות-שחף - ניווטים+קורס מע"ר
שבוע 14 גלאון -חוץ ניווטים+פנים מכינה  שבוע 14 גלאון -חוץ ניווטים+פנים מכינה
שבוע 14 שובל-רותם - פנים בנושא החברה הישראלית  שבוע 14 שובל-רותם - פנים בנושא החברה הישראלית
שבוע 14 שובל-שיטה - פנים בנושא ארצות  שבוע 14 שובל-שיטה - פנים בנושא ארצות
שבוע 14 שדרות-שלדג - פנים בנושא כוחה של קבוצה  שבוע 14 שדרות-שלדג - פנים בנושא כוחה של קבוצה
שבוע 14 שדרות -שחף - פנים בנושא כוחה של קבוצה  שבוע 14 שדרות -שחף - פנים בנושא כוחה של קבוצה
שבוע 15 גלאון - קמפוס נגב  שבוע 15 גלאון - קמפוס נגב
שבוע 15 שובל-שיטה - קמפוס נגב  שבוע 15 שובל-שיטה - קמפוס נגב
שבוע 15 שובל-רותם - קמפוס נגב  שבוע 15 שובל-רותם - קמפוס נגב
שבוע 15 שדרות-שחף - קמפוס נגב  שבוע 15 שדרות-שחף - קמפוס נגב
שבוע 15 שדרות-שלדג - קמפוס נגב  שבוע 15 שדרות-שלדג - קמפוס נגב
שבוע 16 שובל-שיטה - פנים במכינה  שבוע 16 שובל-שיטה - פנים במכינה
שבוע 16 שובל-רותם - פנים במכינה  שבוע 16 שובל-רותם - פנים במכינה
שבוע 16 שדרות-שחף - פנים חנוכה  שבוע 16 שדרות-שחף - פנים חנוכה
שבוע 16 שדרות-שלדג - פנים חנוכה  שבוע 16 שדרות-שלדג - פנים חנוכה
שבוע 16 כלאון - שבוע פנים  שבוע 16 כלאון - שבוע פנים
שבוע 17 גלאון - פנים בסימן סיור אמאוס  שבוע 17 גלאון - פנים בסימן סיור אמאוס
שבוע 17 שובל - פנים בסימן יום טיול לעין עקב  שבוע 17 שובל - פנים בסימן יום טיול לעין עקב
שבוע 17 שדרות - פנים בנושא תקשורת + פנים בנושא מדעי החברה  שבוע 17 שדרות - פנים בנושא תקשורת + פנים בנושא מדעי החברה
שבוע 18 שדרות שלדג - שבוע פנים  שבוע 18 שדרות שלדג - שבוע פנים
שבוע 18 שדרות-שחף - שבוע פנים  שבוע 18 שדרות-שחף - שבוע פנים
שבוע 18 שובל-רותם - שבוע פנים  שבוע 18 שובל-רותם - שבוע פנים
שבוע 18 שובל-שיטה - שבוע פנים  שבוע 18 שובל-שיטה - שבוע פנים
שבוע 18 גלאון - שבוע פנים  שבוע 18 גלאון - שבוע פנים
שבוע 19 - שדרות-שחף - שבוע פנים  שבוע 19 - שדרות-שחף - שבוע פנים
שבוע 19 שדרות-שלדג - שבוע פנים  שבוע 19 שדרות-שלדג - שבוע פנים
שבוע 19 שובל-רותם - שבוע פנים  שבוע 19 שובל-רותם - שבוע פנים
שבוע 19 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית בערבה  שבוע 19 שובל-שיטה - התנדבות חקלאית בערבה
שבוע 19 גלאון - שבוע פנים  שבוע 19 גלאון - שבוע פנים
שבוע 20 שדרות-שלדג - ארכיאולוגיה  שבוע 20 שדרות-שלדג - ארכיאולוגיה
שבוע 20 שדרות-שחף - ארכיאולוגיה  שבוע 20 שדרות-שחף - ארכיאולוגיה
שבוע 20 שובל שיטה - שבוע שואה  שבוע 20 שובל שיטה - שבוע שואה
שבוע 20 שובל-רותם - שבוע שואה  שבוע 20 שובל-רותם - שבוע שואה
שבוע 20 גלאון - שבוע שואה  שבוע 20 גלאון - שבוע שואה
שבוע 21 שדרות - שבוע אמצע  שבוע 21 שדרות - שבוע אמצע
שבוע 21 שובל - שבוע אמצע  שבוע 21 שובל - שבוע אמצע
שבוע 21 גלאון - שבוע אמצע  שבוע 21 גלאון - שבוע אמצע
שבוע 22 שדרות-שחף - שבוע חינוך  שבוע 22 שדרות-שחף - שבוע חינוך
שבוע 22 שדרות-שלדג - הקאתון  שבוע 22 שדרות-שלדג - הקאתון
שבוע 22 שובל-שיטה - מוסיקה  שבוע 22 שובל-שיטה - מוסיקה
שבוע 22 שובל-רותם - עבר הווה עתיד  שבוע 22 שובל-רותם - עבר הווה עתיד
שבוע 22 - גלאון - חינוך  שבוע 22 - גלאון - חינוך
שבוע 24  שדרות-שלדג - למידה בסימן משמר  שבוע 24 שדרות-שלדג - למידה בסימן משמר
שבוע 24 שדרות-שחף - למידה בסימן משמר  שבוע 24 שדרות-שחף - למידה בסימן משמר
שבוע 24 שובל - שבוע פנים  שבוע 24 שובל - שבוע פנים
שבוע 24 גלאון - חוץ וביטחון (אלה) עתידנות וחדשנות (גפן)  שבוע 24 גלאון - חוץ וביטחון (אלה) עתידנות וחדשנות (גפן)
שבוע 25 שדרות-שלדג - מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 שדרות-שלדג - מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 25 שדרות-שחף - מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 שדרות-שחף - מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 25 שובל - מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 שובל - מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 25 גלאון - מנהיגות ופוליטיקה  שבוע 25 גלאון - מנהיגות ופוליטיקה
שבוע 26 גל און - שבוע באווירת פורים  שבוע 26 גל און - שבוע באווירת פורים
שבוע 26 שובל - שבוע באווירת פורים  שבוע 26 שובל - שבוע באווירת פורים
שבוע 26 שדרות-שחף - שבוע באווירת פורים  שבוע 26 שדרות-שחף - שבוע באווירת פורים
שבוע 26 שדרות-שלדג - שבוע באווירת פורים  שבוע 26 שדרות-שלדג - שבוע באווירת פורים
שבוע 27 גלאון - שבוע יו"ש  שבוע 27 גלאון - שבוע יו"ש
שבוע 27 שובל-רותם - שבוע ירושלים  שבוע 27 שובל-רותם - שבוע ירושלים
שבוע 27 - שובל-שיטה - שבוע ירושלים  שבוע 27 - שובל-שיטה - שבוע ירושלים
שבוע 27 שדרות-שחף - שבוע יו"ש  שבוע 27 שדרות-שחף - שבוע יו"ש
שבוע 27 שדרות-שלדג - שבוע יו"ש  שבוע 27 שדרות-שלדג - שבוע יו"ש
שבוע 28 שובל-שיטה - שבוע יו"ש  שבוע 28 שובל-שיטה - שבוע יו"ש
שבוע 28 שובל-רותם - שבוע יו"ש  שבוע 28 שובל-רותם - שבוע יו"ש
שבוע 28 שדרות-שחף - שבוע ירושלים  שבוע 28 שדרות-שחף - שבוע ירושלים
שבוע 28 שדרות-שלדג - שבוע ירושלים  שבוע 28 שדרות-שלדג - שבוע ירושלים
שבוע 29 גלאון - נודד עמק האלה  שבוע 29 גלאון - נודד עמק האלה
שבוע 29 שובל - נודד עמק האלה  שבוע 29 שובל - נודד עמק האלה
שבוע 29 שדרות-שחף - נודד עמק האלה  שבוע 29 שדרות-שחף - נודד עמק האלה
שבוע 29 שדרות-שלדג - נודד עמק האלה  שבוע 29 שדרות-שלדג - נודד עמק האלה
שבוע 30- גלאון - שבוע בחירות  שבוע 30- גלאון - שבוע בחירות
שבוע 30 שובל - שבוע בחירות  שבוע 30 שובל - שבוע בחירות
שבוע 30 שדרות-שלדג - שבוע בחירות  שבוע 30 שדרות-שלדג - שבוע בחירות
שבוע 30 שדרות-שחף - שבוע בחירות  שבוע 30 שדרות-שחף - שבוע בחירות
שבוע 32 גלאון - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 גלאון - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 32 שובל - בסימן יום השואה וסיור בדרך אל העיר  שבוע 32 שובל - בסימן יום השואה וסיור בדרך אל העיר
שבוע 32 שדרות-שלדג - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 שדרות-שלדג - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 32 שדרות-שחף - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה  שבוע 32 שדרות-שחף - בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה
שבוע 33 גלאון - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר  שבוע 33 גלאון - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר
שבוע 33 שובל - זיכרון ועצמאות  שבוע 33 שובל - זיכרון ועצמאות
שבוע 33 שדרות-שחף - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר  שבוע 33 שדרות-שחף - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר
שבוע 33 שדרות-שלדג - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר  שבוע 33 שדרות-שלדג - זיכרון, עצמאות ובדרך אל העיר
שבוע 34 גלאון - שבוע ירושלים  שבוע 34 גלאון - שבוע ירושלים
שבוע 34 שדרות-שלדג - שבוע חינוך  שבוע 34 שדרות-שלדג - שבוע חינוך
שבוע 34 שדרות -שחף - שבוע חפירות ארכיאולוגיות  שבוע 34 שדרות -שחף - שבוע חפירות ארכיאולוגיות
שבוע 34 שובל - שבוע חינוך  שבוע 34 שובל - שבוע חינוך
שבוע 35 גלאון - הכנה לקמפוס גולן  שבוע 35 גלאון - הכנה לקמפוס גולן
שבוע 35 שובל - פתוח  שבוע 35 שובל - פתוח
שבוע 35 שדרות-שלדג - חפירות ארכיאולוגיות  שבוע 35 שדרות-שלדג - חפירות ארכיאולוגיות
שבוע 35 שדרות-שחף - שבוע במכינה  שבוע 35 שדרות-שחף - שבוע במכינה
שבוע 36 גלאון - קמפוס רמת הגולן  שבוע 36 גלאון - קמפוס רמת הגולן
שבוע 36 שובל - קמפוס רמת הגולן  שבוע 36 שובל - קמפוס רמת הגולן
שבוע 36 שדרות - קמפוס רמת הגולן  שבוע 36 שדרות - קמפוס רמת הגולן
שבוע 37-גלאון - פנים במכינה  שבוע 37-גלאון - פנים במכינה
שבוע 37 שובל - בסימן קשר יהודי  שבוע 37 שובל - בסימן קשר יהודי
שבוע 37 שדרות-שחף - פנים במכינה  שבוע 37 שדרות-שחף - פנים במכינה
שבוע 37 שדרות-שלדג - פנים במכינה  שבוע 37 שדרות-שלדג - פנים במכינה
שבוע 39 גלאון - חובק שבוע 1  שבוע 39 גלאון - חובק שבוע 1
שבוע 39 שובל - חובק שבוע 1  שבוע 39 שובל - חובק שבוע 1
שבוע 39 שדרות - חובק שבוע 1  שבוע 39 שדרות - חובק שבוע 1
שבוע 40 גלאון - חובק שבוע 2  שבוע 40 גלאון - חובק שבוע 2
שבוע 40 שובל - חובק שבוע 2  שבוע 40 שובל - חובק שבוע 2
שבוע 40 שדרות - חובק שבוע 2  שבוע 40 שדרות - חובק שבוע 2
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org