מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור כ"ה

שבוע 1 גלאון - פתיחה  שבוע 1 גלאון - פתיחה
שבוע 1 שובל - פתיחה  שבוע 1 שובל - פתיחה
שבוע 1 שדרות - פתיחה  שבוע 1 שדרות - פתיחה
שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני  שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני
שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני  שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני
שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני  שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני
שבוע 3 גלאון - ניווטים עיוני  שבוע 3 גלאון - ניווטים עיוני
שבוע 3 שובל - ניווטים עיוני  שבוע 3 שובל - ניווטים עיוני
שבוע 3 שדרות - ניווטים עיוני  שבוע 3 שדרות - ניווטים עיוני
שבוע 4 גלאון - חג סוכות  שבוע 4 גלאון - חג סוכות
שבוע 4 שובל - חג סוכות  שבוע 4 שובל - חג סוכות
שבוע 4 שדרות - חג סוכות  שבוע 4 שדרות - חג סוכות
שבוע 5 גלאון - שבוע פנים  שבוע 5 גלאון - שבוע פנים
שבוע 5 שובל - שבוע פנים בסימן קיבוץ שובל  שבוע 5 שובל - שבוע פנים בסימן קיבוץ שובל
שבוע 5 שדרות - שבוע פנים  שבוע 5 שדרות - שבוע פנים
שבוע 6 גלאון - קורס מע"ר  שבוע 6 גלאון - קורס מע"ר
שבוע 6 שובל - קורס מע"ר  שבוע 6 שובל - קורס מע"ר
שבוע 6 שדרות - קורס מע"ר  שבוע 6 שדרות - קורס מע"ר
שבוע 7 גלאון - שבוע פנים  שבוע 7 גלאון - שבוע פנים
שבוע 7 שובל - פנים וסיור ציונות יפו  שבוע 7 שובל - פנים וסיור ציונות יפו
שבוע 7 שדרות - פנים בנושא מחלוקת  שבוע 7 שדרות - פנים בנושא מחלוקת
שבוע 8 גלאון - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 גלאון - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שובל - נודד מדבר יהודה
שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה  שבוע 8 שדרות - נודד מדבר יהודה
שבוע 9 גלאון - שבוע חינוך  שבוע 9 גלאון - שבוע חינוך
שבוע 9 שובל - שבוע חינוך  שבוע 9 שובל - שבוע חינוך
שבוע 9 שדרות - שבוע חינוך  שבוע 9 שדרות - שבוע חינוך
שבוע 10 גלאון - פנים - הקהילה האתיופית  שבוע 10 גלאון - פנים - הקהילה האתיופית
שבוע 10 שובל - פנים  שבוע 10 שובל - פנים
שבוע 10 שדרות - פנים תפוצות וקהילה  שבוע 10 שדרות - פנים תפוצות וקהילה
שבוע 11 שובל - קמפוס גולן  שבוע 11 שובל - קמפוס גולן
שבוע 11 שדרות - קמפוס גולן  שבוע 11 שדרות - קמפוס גולן
שבוע 11 גלאון - קמפוס גולן  שבוע 11 גלאון - קמפוס גולן
שבוע 12 גלאון - שבוע פנים  שבוע 12 גלאון - שבוע פנים
שבוע 12 שובל - שבוע פנים  שבוע 12 שובל - שבוע פנים
שבוע 12 שדרות - שבוע פנים  שבוע 12 שדרות - שבוע פנים
שבוע 13 גלאון - ארכיאולוגיה וחקלאות  שבוע 13 גלאון - ארכיאולוגיה וחקלאות
שבוע 13 שובל - שבוע יו"ש  שבוע 13 שובל - שבוע יו"ש
שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות  שבוע 13 שדרות - שבוע חקלאות
שבוע 14 גלאון- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 גלאון- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
שבוע 14 שובל -  פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 שובל - פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
שבוע 14 שדרות- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס  שבוע 14 שדרות- פנים בסימן סיור חנוכה בעקבות המכבים - אמאוס
שבוע 16 גלאון - שבוע פנים  שבוע 16 גלאון - שבוע פנים
שבוע 16 שובל - פנים בנושא קיימות  שבוע 16 שובל - פנים בנושא קיימות
שבוע 16 שדרות - שבוע פנים  שבוע 16 שדרות - שבוע פנים
שבוע 17 גלאון - שבוע פנים  שבוע 17 גלאון - שבוע פנים
שבוע 17 שובל - שבוע פנים  שבוע 17 שובל - שבוע פנים
שבוע 17 שדרות - שבוע פנים  שבוע 17 שדרות - שבוע פנים
שבוע 18 גלאון - פנים כלכלה  שבוע 18 גלאון - פנים כלכלה
שבוע 18 שובל - שבוע פנים  שבוע 18 שובל - שבוע פנים
שבוע 18 שדרות - שבוע פנים  שבוע 18 שדרות - שבוע פנים
שבוע 19 גלאון - שבוע חוץ - תל אביב  שבוע 19 גלאון - שבוע חוץ - תל אביב
שבוע 19 שובל - קמפוס ירושלים  שבוע 19 שובל - קמפוס ירושלים
שבוע 19 שדרות - עבודה בדואר ישראל  שבוע 19 שדרות - עבודה בדואר ישראל
שבוע 20 גלאון - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 גלאון - שבוע אמצע הדרך
שבוע 20 שובל - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 שובל - שבוע אמצע הדרך
שבוע 20 שדרות - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 שדרות - שבוע אמצע הדרך
שבוע 21 גלאון - מאחורי הקלעים במזרח התיכון  שבוע 21 גלאון - מאחורי הקלעים במזרח התיכון
שבוע 21 שובל - שבוע עבודה  שבוע 21 שובל - שבוע עבודה
שבוע 21 שדרות - קמפוס ירושלים  שבוע 21 שדרות - קמפוס ירושלים
שבוע 22 גלאון - פנים בנושא קיימות  שבוע 22 גלאון - פנים בנושא קיימות
שבוע 22 שובל - שבוע עבודה + פנים  שבוע 22 שובל - שבוע עבודה + פנים
שבוע 22 שדרות - שבוע פנים  שבוע 22 שדרות - שבוע פנים
שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב  שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב
שבוע 23 שובל - קמפוס נגב  שבוע 23 שובל - קמפוס נגב
שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב - חלק א'  שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב - חלק א'
שבועע 24 גלאון - פנים בנושא אומנות  שבועע 24 גלאון - פנים בנושא אומנות
שבוע 24 שובל - פנים בנושא כלכלה  שבוע 24 שובל - פנים בנושא כלכלה
שבוע 24 שדרות - קמפוס נגב - השלמה  שבוע 24 שדרות - קמפוס נגב - השלמה
שבוע 26 גלאון - סמינר תל חי  שבוע 26 גלאון - סמינר תל חי
שבוע 26 שובל - פנים בסימן המאבק  למניעת אלימות נגד נשים  שבוע 26 שובל - פנים בסימן המאבק למניעת אלימות נגד נשים
שבוע 26 שדרות - כלכלה ויזמות  שבוע 26 שדרות - כלכלה ויזמות
שבוע 27 גלאון - שבוע יו"ש  שבוע 27 גלאון - שבוע יו"ש
שבוע 27 שובל - שבוע שואה  שבוע 27 שובל - שבוע שואה
שבוע 27 שדרות - שבוע שואה  שבוע 27 שדרות - שבוע שואה
שבוע 28 שדרות - פנים בנושא קיימות  שבוע 28 שדרות - פנים בנושא קיימות
שבוע 28 גלאון - פנים "כיסאות" - מקצועות חופשיים  שבוע 28 גלאון - פנים "כיסאות" - מקצועות חופשיים
שבטע 28 שובל - שבוע פנים  שבטע 28 שובל - שבוע פנים
שבוע 29 גלאון - שבוע שואה  שבוע 29 גלאון - שבוע שואה
שבוע 29 שובל - בסימן פורים  שבוע 29 שובל - בסימן פורים
שבוע 29 שדרות - יו"ש ופורים  שבוע 29 שדרות - יו"ש ופורים
שבוע 31 גלאון - חוק ומשפט  שבוע 31 גלאון - חוק ומשפט
שבוע 31 שובל - צבא וביטחון  שבוע 31 שובל - צבא וביטחון
שבוע 31 שדרות - פוליטיקה  שבוע 31 שדרות - פוליטיקה
שבוע 32 גלאון - הכנה לקייטנה  שבוע 32 גלאון - הכנה לקייטנה
שבוע 32 שובל  - הכנה לקייטנה  שבוע 32 שובל - הכנה לקייטנה
שבוע 32 שדרות - הכנה לקייטנה  שבוע 32 שדרות - הכנה לקייטנה
שבוע 33 גלאון - קייטנת אביב  שבוע 33 גלאון - קייטנת אביב
שבוע 33 שובל - קייטנת אביב  שבוע 33 שובל - קייטנת אביב
שבוע 33 שדרות - קייטנת אביב  שבוע 33 שדרות - קייטנת אביב
שבוע 35 גלאון - פנים בסימן יום השואה  שבוע 35 גלאון - פנים בסימן יום השואה
שבוע 35 שובל - בדרך אל העיר  שבוע 35 שובל - בדרך אל העיר
שבוע 35 שדרות - סמינר משואה לתקומה  שבוע 35 שדרות - סמינר משואה לתקומה
שבוע 36 גלאון - בדרך אל העיר, זיכרון ועצמאות  שבוע 36 גלאון - בדרך אל העיר, זיכרון ועצמאות
שבוע 36 שובל - יום הזיכרון ויום העצמאות  שבוע 36 שובל - יום הזיכרון ויום העצמאות
שבוע 36 שדרות -  בדרך אל העיר  שבוע 36 שדרות - בדרך אל העיר
שבוע 37 גלאון - רצינות ואחריות + שבוע ירושלים  שבוע 37 גלאון - רצינות ואחריות + שבוע ירושלים
שבוע 37 שובל - פוליטיקה ומנהיגות  שבוע 37 שובל - פוליטיקה ומנהיגות
שבוע 37 שדרות - קהילות והחברה הישראלית  שבוע 37 שדרות - קהילות והחברה הישראלית
שבוע 38 גלאון - פנים הכנה לחובק  שבוע 38 גלאון - פנים הכנה לחובק
שבוע 38 שובל - פנים ומור"ק אום כתף  שבוע 38 שובל - פנים ומור"ק אום כתף
שבוע 38 שדרות - פנים ומור"ק אום כתף  שבוע 38 שדרות - פנים ומור"ק אום כתף
שבוע 39 גלאון - חובק 1 - נודד גליל  שבוע 39 גלאון - חובק 1 - נודד גליל
שבוע 39 שובל - חובק 1 -נודד גליל  שבוע 39 שובל - חובק 1 -נודד גליל
שבוע 39 שדרות - חובק 1 - נודד גליל  שבוע 39 שדרות - חובק 1 - נודד גליל
שבוע 40 גלאון - חובק 2  שבוע 40 גלאון - חובק 2
שבוע 40 שובל - חובק 2  שבוע 40 שובל - חובק 2
שבוע 40 שדרות - חובק 2  שבוע 40 שדרות - חובק 2
שבוע 41 גלאון - הכנות לסיום + מור"ק אום כתף  שבוע 41 גלאון - הכנות לסיום + מור"ק אום כתף
שבוע 41 שובל - הכנות לסיום  שבוע 41 שובל - הכנות לסיום
שבוע 41 שדרות - הכנות לסיום  שבוע 41 שדרות - הכנות לסיום
שבוע 42 גלאון - סיום ופרידה  שבוע 42 גלאון - סיום ופרידה
שבוע 42 שובל - סיום ופרידה  שבוע 42 שובל - סיום ופרידה
שבוע 42 שדרות - סיום ופרידה  שבוע 42 שדרות - סיום ופרידה
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org