מכינה קדם צבאית נחשון

מפגש הורים חודש מאי

מפגש הורים ומועמדים יתקיים בחודש מאי

בתחילת הקיץ ובסוף הקיץ יתקיימו פעילויות גיבוש

פרטים מדוייקים על תאריך ושעות ימסרו באופן אישי לנרשמים בהמשך

תאריך האירוע מידע נוסף

לא נמצאו אירועים

ארכיון אירועים
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org