מכינה קדם צבאית נחשון

למי מיועדת המכינה – כל אחד ואחת יכולים לבוא לנחשון?!

אחד העקרונות המנחים אותנו בנחשון הוא ההטרוגניות של המשתתפים. נחשון פתוחה בפני כל אחד ואחת, המביעים עניין בתכנים, רצון אמיתי לקחת חלק בתהליך החינוכי ואכפתיות כלפי מצבה ועתידה של החברה הישראלית. כמו כן, בכל הקשור לכללי ההתנהגות בנושאי דת, נחשון נוהגת כגוף ציבורי-ממלכתי, כדוגמת צה"ל.

 

משפחות החניכים מעורבות בתהליך החינוכי ומשתתפות במימונו; עם זאת, כדי לאפשר נגישות לכל האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית, אנו נכונים לסייע כלכלית לחניכים המתקשים בתשלום שכר הלימוד, כדי שמצבו הכלכלי של החניך לא יהווה שיקול או מכשול להצטרפותו. לבירור פרטים נוספים על תכנית המלגות שלנו ניתן לפנות למזכירות בטלפון 08-6896891.

 

התקופה שאחרי סיום הלימודים ולפני הגיוס לצבא הינה ייחודית ולא חוזרת שנית. תקופה זו, אם בוחרים לנצל אותה, יכולה להיות פרק מעצב ומשמעותי - "פסק זמן" אמיתי מהמירוץ של החיים בארץ (בי"ס, תיכון, צבא, טיול ארוך, לימודים באוניברסיטה, קריירה, נישואים, ילדים...). עבור החניכים, שנת המכינה בנחשון היא הזדמנות לקחת אחריות על חייהם, על עיצוב דמותם ואישיותם כאנשים בוגרים, כאזרחים במדינת ישראל, כיהודים החיים בארץ.

 

השנה בנחשון, אורכה כשנת לימודים - עשרה חודשים (ספטמבר-יוני). במהלכה החניכים מתמודדים עם אתגרים רבים, אישיים וקבוצתיים. העשייה, הלמידה, המפגש עם אנשים חדשים ומרתקים, אורח החיים הדינמי והאינטנסיבי ועוד -  כל אלה מביאים את חניכי נחשון לפתח, בין השאר, איכויות של אחריות, אמינות, נחישות, משמעת עצמית, יחסי אנוש ומודעות עצמית וקבוצתית.

 

מדי מחזור, מגיעים כרבע מהחניכים משכבות סוציו-אקונומיות מוחלשות. כמו כן אנו רואים חשיבות רבה בשילובם של עולים מחבר העמים ומאתיופיה, של בני ישראלים החיים בחו"ל ושל בני העדה הדרוזית. בנחשון גם מקפידים לשלב יחידים הנמצאים ברמת מוכנות נמוכה (פיסית, מנטלית או רגשית) לקראת יציאה לחיים אזרחיים ו/או שירות צבאי, במטרה להעצימם ולטעת בהם ביטחון עצמי ביכולתם לשרת בצה"ל ולהשתלב באופן פעיל ותורם בחברה הישראלית. עצם הימצאותם בנחשון מזמנת לקבוצת החניכים אתגר אישי וחברתי ומעמידה את הפרט ואת הקבוצה, כבר במהלך הכשרתם, במבחנים מעשיים מן הסוג שיידרשו לעבור בעתיד, בקבוצות החברתיות השונות שבהן יימצאו את עצמם.

 

אנו מאמינים כי הפתיחות, הסובלנות, הפלורליזם וההטרוגניות מסייעים לסגירת הפערים השונים בחברה הישראלית ולקירוב האנשים החיים בה.

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org