מכינה קדם צבאית נחשון

שכר הלימוד

משפחות החניכים משתתפות במימון הפעילות במכינה. יחד עם זאת, מצבו הכלכלי של החניך ומשפחתו אינם מהווים שיקול או תנאי להצטרפותו. על כן, במידת הצורך, אנו נכונים לסייע כלכלית לחניכים המתקשים בתשלום שכר הלימוד, זאת באמצעות בקשות למלגה - חלקית או מלאה, בהתאם לאופי הבקשה.

 

שכר הלימוד איננו חלק מתהליך הקבלה לנחשון. התשלום מהווה השתתפות של ההורים בכיסוי ההוצאות לקיום החניך במכינה - בתחום המזון בלבד (בפועל, גם אותו אינו מכסה במלואו וזאת עקב התיאבון הבריא והמיוחד בגיל הנעורים הזה, ובעיקר לנוכח הפעילות המאומצת אצלנו ב"נחשון"). כאמור, הסכום המשולם על ידי ההורים כהשתתפות איננו מספק לכיסוי כל הוצאות הפעלת המכינה, ועל כן אנו נעזרים בתקציבים ממשרדי הממשלה ובתרומות.

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org